Tekijänoikeus opetustyössä

Operight-sivusto on tarkoitettu vastaamaan opettajan työhön liittyviin tekijänoikeuskysymyksiin.

Sivustolla esitellään laissa olevat rajoitukset ja opettajan työtä koskevat sopimuslisenssit. Näiden avulla opettaja pystyy hyödyntämään tekijänoikeutta kattavasti opetustoiminnassa. Pyrkimyksenä on esittää asiat selkeästi ja käytännönläheisesti. Mikäli ratkaisua omaan tekijänoikeuskysymykseen ei löydy, voi sivuston kautta myös lähettää kysymyksen asiantuntijoille.

Sivusto on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja IPR University Centerin ylläpitämää Operight-hanketta. IPR University Center (Immateriaalioikeusinstituutti) on kuuden yliopiston yhteinen laitos, joka koordinoi immateriaalioikeuteen liittyvää tutkimusta ja koulutusta Suomessa. Instituutti antaa asiantuntijalausuntoja mm. tekijän- ja teollisoikeuden säädöshankkeista, järjestää kursseja, tarjoaa tietopalvelua ja toimittaa kannatusyhdistyksen IPRinfo-lehteä.

Tulevat koulutukset

Ei tulevia koulutuksia tällä hetkellä.

Sisällöistä poimittua

Linkittäminen
Opetuksessa voidaan hyödyntää linkkejä eri tavoin.
Saako etäopetuksessa näyttää tekijänoikeudella suojattua materiaalia ja voiko opetustilanteesta tehdyn tallenteen jakaa?
Saako sellaista tietokantaa, jonka käyttöoikeudet on koulun kirjastoon hankittu, näyttää etäopetuksessa opiskelijoille? Ja saako etäopetustilanteen myös tallentaa ja saako tallenteen sitten jakaa julkisesti tai opetusryhmälle?
 Creative Commons (CC)
Creative Commons on yleisin vapaan käytön lisensseistä, joka kertoo kuvien avulla helposti, miten CC:llä lisensoitua teosta on lupa käyttää.
Miten etäopetuksessa voi tarkistaa oppilaiden tehtävät?
Miten etäopetuksessa voi tarkistaa oppilaiden tehtävät? Jos käytössä ei ole digitaalista opettajan esitysmateriaalia, miten voi näyttää tehtävien vastaukset oppilaille? Voiko opettajan oppaasta ottaa kuvan ja jakaa suljetussa oppimisympäristössä, pilvessä tai muussa vastaavassa?