Kirja, näytelmä ja tekijänoikeus

S pyysi 26.11.2002 tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa tekijänoikeuskysymyksistä, jotka koskevat hänen laatimaansa kirjaa ”R” sekä eräässä teatterissa esitettävää kirjailija O:n kirjoittamaa näytelmää ”A”. S oli julkaissut kirjansa omakustanteisesti.  S:n kirjan tarina perustuu tiettyihin faktoihin, joita S on täydentänyt omalla luovalla työllään. Teatterissa esitetty näytelmä A perustui S:n laatimaan kirjaan ”R”. S halusi tietää, rikkoiko O tekijänoikeuslakia ja loukkasiko hän S:n tekijänoikeutta lainatessaan materiaalia S:n kirjasta.

Tekijänoikeusneuvosto lausui, että sekä S:n kirja ”R” sekä O:n näytelmä ”A” ovat kirjallisia teoksia, jotka saavat tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että O:n näytelmässä on käytetty historiallisia tosiasiatietoja ruhtinatar D:n elämästä. Näytelmä ei myöskään muistuta S:n kirjaa muutoin kuin että niissä on käsitelty samaa henkilöä. Kirjallisessa teoksessa esitettyjen väittäminen ja tietojen asiasisältö jää tekijänoikeussuojan ulkopuolelle. O ei siten ole loukannut S:n tekijänoikeutta käyttäessään näytelmässä S:n kirjassa esitettyjä tietoja.