Mitä erityisoikeuksia liittyy vammaisille suunnattuun opetukseen?

Kysymys: 

Mitä erityisoikeuksia liittyy vammaisille suunnattuun opetukseen?

 

Vastaus: 

Tekijänoikeuslaissa on erityispykälä teosten saattamisesta vammaisten käytettäväksi (17 §). Pykälä koskee teoksen kappaleen valmistamista vammaisille. Kappaleen saa valmistaa julkaistusta teoksesta mukaan lukien taideteokset, kartat ja selittävät piirrokset, ja se koskee kaikkia vammaisia, jotka eivät voi käyttää teoksia tavanomaisella tavalla.

Pykälässä on annettu erityisoikeus muun muassa Kuurojen liitto ry:lle valmistaa julkaistusta teoksesta viittomakielellä kappaleita kuuroille ja kuulovammaisille. Kappaleen valmistamisen oikeus ei koske kaupallisessa tarkoituksessa kappaleen valmistamista. Tekijällä on myös oikeus korvaukseen, kun käyttäjän haltuun jää pysyvä kappale teoksesta.

Näkövammaisille tapahtuvasta teoksen kappaleen valmistamisesta säädetään tekijänoikeuslakin 17 a ja 17 b §:ssä, jotka perustuvat EU:n lukemisestedirektiivin ((EU) 2017/1564) voimaansaattamiseen Suomessa. Lukemisesteisen käyttöä varten saa valmistaa kappaleen teoksesta saavutettavassa muodossa, kuten pistekirjoituksella, isokirjoitustekstillä tai sopeutettuna sähkökirjana kirjoista ja muista kirjoituksista. Kappaleen saa valmistaa valtuutettu yhteisö, kuten Näkövammaisten liitto, Celia-kirjasto ja ohjauskeskus Valteri.

Näkövammaisille valmistettuja kappaleita on mahdollista paitsi esittää, mutta myös välittää opetuskäytössä kohderyhmälle, mikäli välittäminen ei tapahdu televisio- tai radioverkossa. Teosten välittäminen esimerkiksi suljetussa verkkoympäristössä on mahdollista. On huomioitava, että pykälä koskee vain alkuperäisteoksesta vammaisten käyttöön valmistettuja kappaleita. Esimerkiksi Celia-erikoiskirjaston valmistaman digitaalisen teoskappaleen saa välittää vain henkilöille, joiden kyky käyttää teoksia tavanomaisella tavalla on rajoittunut.