Mitä on otettava huomioon koulun ja seurakunnan yhteisessä konsertissa?

Kysymys:

Koulumme kuoro on järjestämässä hyväntekeväisyyskonserttia yhdessä alueemme seurakunnan kanssa kirkossa. Miten on otettava huomioon Teoston ym. tekijänoikeudelliset käytänteet konserttia järjestettäessä?

 

Vastaus: 

Jos konsertissa soitetaan tekijänoikeuden alaista musiikkia, siihen tarvitaan lupa musiikin tekijänoikeuksien haltijoilta (säveltäjä, sanoittaja, sovittaja). Musiikki, jonka tekijöiden kuolinvuoden päättymisestä on kulunut yli 70 vuotta, on tekijänoikeudesta vapaata ja sitä saa esittää ilman lupaa. Musiikin tekijät ovat usein siirtäneet tekijänoikeusjärjestö Teostolle oikeuden lupien antamiseen, joten tarvittaessa lupaa kannattaa ensiksi kysyä Teostolta.

Kouluillahan on lähtökohtaisesti opetuksen yhteydessä oikeus esittää vapaasti musiikkia tekijänoikeuslain 21 §:n nojalla. Koulun järjestämiä opetukseen sisältymättömiä tapahtumia (esim. joulujuhlaa) tämä poikkeus ei kuitenkaan koske, vaan näissä tapahtumissa esittäminen perustuu kuntien Teoston kanssa solmimaan vuosisopimukseen, eli ns. kuntalupaan. Kuntalupa ei taas sovellu musiikin esittämiseen tapahtumassa, jonka järjestää koulun ja kunnan lisäksi jokin muu taho.

Tilanteessa, jossa koulun kuoro järjestää hyväntekeväisyyskonsertin yhdessä seurakunnan kanssa, saatetaan musiikin esittämiseen tarvita erillinen lupa Teostolta. Seurakunta on saattanut sopia Teoston kanssa oman vuosiluvan, jonka nojalla saa esittää musiikkia monenlaisissa tilaisuuksissa, kuten hyväntekeväisyyskonserteissa. Sopimus ei kuitenkaan kata kunnan ja seurakunnan yhdessä järjestämiä konsertteja tai muita tapahtumia, vaan niiden musiikinkäyttöön on hankittava erillinen lisälupa. Järjestäjät sopivat keskenään, kumpi luvan hankkii.