Näyttäminen

Näyttäminen tapahtuu passiivisesti ja ilman teknistä apuvälinettä. Näyttäminen tulee kyseeseen siis vain fyysisten teosten/teoskappaleiden kohdalla. Esimerkiksi seinällä olevat piirustukset tai museossa oleva patsas ovat esimerkkejä näytteillä olosta. Teoksen näyttäminen julkisesti on sen yleisön saataviin saattamista, joka kuuluu tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuden piiriin.