Välittäminen

Välittäminen tapahtuu, kun teosta lähetetään yleisölle johtimitse tai langatonta viestintää käyttäen. Teosten lähettäminen radiolla ja televisiolla vastaanotettavaksi samoin kuin internetin välityksellä on välittämistä. Välittämisen kannalta oleellista on se, että yleisö ja välitettävä teos eivät ole samassa paikassa.