Kopioston kopiointilupa

On olemassa erilaisia käyttölupia helpottamaan tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin käyttöä opetuksessa. Opetushallitus on hankkinut keskitetysti luvan esi- ja perusopetukseen, lukioille, ammatillisten oppilaitosten maksuttomaan perusopetukseen sekä valtionosuutta saaville musiikkioppilaitoksille. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen luvista on sovittu keskitetyksi UNIFIn ja Arenen kanssa. Ajantasaiset tiedot kouluille hankituista luvista ja niiden yksityiskohtaisista ehdoista löytyvät Kopioston verkkosivuilta www.kopiosto.fi.

Kopiointilupa koskee sekä kotimaista että ulkomaista aineistoa ja internetissä vapaasti saatavilla olevia kuva- ja tekstiaineistoja.

Kopiointiluvalla saa

 • valokopioida ja skannata otteita painetuista julkaisuista
 • tallentaa ja tulostaa kuva- ja tekstiaineistoja internetistä.

Kopioita saa mm.:

 1. Jakaa opetusryhmälle paperikopioina ja tulosteina.
 2. Tallentaa suljetulle oppimisalustalle tai muuhun suljettuun verkkoympäristöön sen opetusryhmän saataville, jolle kopiot on tarkoitettu.
 3. Täydentää ja elävöittää opetusmateriaalia.
 4. Tehdä havainnollistavia merkintöjä sähköiseen materiaaliin.
 5. Koota oppitunnille materiaalia eri julkaisuista ja verkkoaineistosta, sisältäen muun muassa:
  1. Kuvien ja tekstin liittämisen omaan PowerPoint-esitykseen
  2. Verkkolehden artikkeleiden tulostamisen lisämateriaaliksi
  3. Lisämateriaalin kopioimisen eri oppikirjoista, tietokirjoista ja muista julkaisuista

Kopiointiluvalla saa käyttää teksti- ja kuva-aineistoja käännös ja muunnelmaharjoitusten tekemiseen osana opetusta. Teoksen on kuuluttava Kopioston kopiointiluvan piiriin. Ks. Artikkeli käännös- ja muunnelmaharjoitukset osana opetusta.

Kopiointilupa ei koske 

 • työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja
 • kansainvälisiä standardeja
 • audio- ja audiovisuaalisia teoksia, kuten äänikirjoja, musiikkia, elokuvateoksia sekä radio- ja tv-ohjelmia tai tietokoneohjelmia
 • aineistoa, joka on maksullista tai sitä koskee omat lisenssi- tai käyttöehdot tai käyttölupa, kuten sähköinen oppimateriaali ja Creative Commons -luvalla jaetut aineistot
 • aineistoa, jonka kopioinnin ja käytön Kopioston luvalla tekijä, kustantaja tai muu tekijänoikeudenhaltija on kieltänyt 
 • yksityishenkilöiden välistä viestintää varten sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja keskustelupalstoilla jaettuja teoksia
 • julkaisutoimintaa tai kopioiden jakamista ja välittämistä avoimesti internetissä
   
Sallitut määrät
Lupa antaa oikeuden kopioida kotimaisia ja ulkomaisia julkaisuja seuraavin ehdoin:
 • Kirjat, lehdet, mainokset ym: enintään 20 sivua (kuitenkin korkeintaan puolet julkaisusta) / julkaisu / lukukausi / oppilas
 • Nuotit ja nuottijulkaisut: enintään 10 sivua (kuitenkin korkeintaan puolet julkaisusta) / julkaisu / lukukausi / oppilas
  • Yksi julkaisu on esimerkiksi sanomalehden päivännumero. Sallittua on kopioida 20 sivua jokaisesta Helsingin Sanomien numerosta, mutta yksittäisestä lehdestä ei saa kopioida yli 20 sivua tai yli puolta julkaisusta. Esimerkiksi, jos lehti on alle 40 sivua, saa lehdestä kopioida korkeintaan puolet.
Skannata osia painetuista julkaisuista
 • Peruskoulut: 5 sivua / julkaisu (kuitenkin korkeintaan puolet julkaisusta)
 • Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset: 15 sivua / julkaisu (kuitenkin korkeintaan 15 % julkaisusta)
 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut: 20 sivua / julkaisu (kuitenkin korkeintaan 20 % julkaisusta)
Kopioida avoimelta verkkosivulta tekijänoikeuden suojaamaa teksti- ja kuva-aineistoa
 • Enintään 20 sivua / sivusto (laskennallisesti tulostettuna 20*A4)
 • Yksi kuva vastaa yhtä sivua eli korkeintaan 20 kuvaa / sivusto
Sallitut kopioinnin määrät vaihtelevat jonkin verran eri oppilaitosten välillä. Tarkista oman oppilaitoksesi sallitut määrät Kopioston sivuilta.


Kopioston kopiointilupaan liittyvissä kysymyksissä voit olla myös suoraan yhteydessä Kopioston asiantuntijaan: kirsi.salmela(a)kopiosto.fi.