Videon käyttö opetuksessa

Ammattikorkeakoulun opiskelijat pyysivät 20.8.2002 tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa videoleikkeiden käyttämisestä opetustarkoituksessa www-sivuilla. Ammattikorkeakoulun projektiryhmä oli toteuttamassa www-sivustoa ammattikorkeakoulun opettajan V.V. kirjasta. Ryhmän tarkoituksena oli visualisoida kirja käyttämällä mm. videoleikkeitä. V.V.:n kirja sisältää useita viittauksia ja analyysejä tunnetuimmista videodokumenteista ja dokumenttien tekijöistä. Projektiryhmä halusi käyttää katkelmia näistä dokumenteista www-sivuilla.

Projektiryhmä kysyi:

  1. Voidaanko videoleikkeitä käyttää sitaatteina sekä havaintoesimerkkeinä ja kuinka pitkä tällainen leike voisi enintään olla, kun kyseessä on opetustarkoitukseen valmistettava materiaali?
  2. Voidaanko videoleikkeestä leikattua yksittäistä kuvaa käyttää sitaattina ja havaintoesimerkkinä kirjallisen analyysin tueksi ja havainnollistamiseksi?
  3. Olisiko sillä merkitystä, jos www-sivustolle pääsy olisi rajoitettu salasanalla tai muulla vastaavalla suojauksella esimerkiksi vain V.V.:n opetukseen osallistuville?

(1) Tekijänoikeusneuvosto vastasi, että julkaistusta teoksesta saa ottaa lainauksia hyvän tavan mukaisesti. Sitaattien sallittu laajuus ja käyttötapa vaihtelevat riippuen sitaatin käyttöyhteydestä. Kuitenkaan työ ei voi koostua pelkästään sitaateista. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että projektiryhmän työhön sisältyvä kolmen minuutin mittainen dokumenttifilmi yltää teostasoon ja saa siten tekijänoikeussuojaa. Mitään yleisiä sääntöjä sallittujen sitaattien pituudesta tai määristä ei voi antaa, vaan asia on aina ratkaistava tapauskohtaisesti. Lopputuloksen ja siinä käytettyjen sitaattien välinen suhde määrittää, onko kyse sitaattien sallitusta käytöstä. Siteerattaessa julkisesti elokuvien katkelmia lähde on mainittava.

(2) Tekijänoikeusneuvosto totesi, että kokonaisen kuvan ottamiseen sitaattina voidaan suhtautua pidättyvästi. Ratkaisu siitä, voidaanko jonkin elokuvan tai filmimateriaalin yksittäiskuvan siteeraaminen katsoa sitaattioikeuden sallituksi käyttämiseksi, tehdään aina tapauskohtaisesti harkiten. Lähde on myös aina mainittava siteerauksen yhteydessä.

(3) Tekijänoikeusneuvosto totesi, että tekijänoikeussuojaa saavan teoksen tallentaminen jonnekin www-palvelimelle on kappaleen valmistamista, joka kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin ja edellyttää tekijän lupaa. Tekijänoikeusneuvosto katsoi vielä, että jos jonkin ammattikorkeakoulun koulutusohjelman opiskelijoille tarjotaan opetusmateriaalia tietoverkon kautta, on kyse yleisölle suunnatusta toiminnasta. Suojatun materiaalin saattaminen yleisön saataviin tietoverkon välityksellä kuuluu yksinoikeuden piiriin. Se, että opetusmateriaaliin pääsyä rajoitettaisiin salasanoin, ei muuta tilanteen tekijänoikeudellista arviointia, jos kyse on opetustoimintaan liittyvästä kurssista, johon ennalta määräämättömällä piirillä opiskelijoita on mahdollisuus osallistua.