Laulujen sanoitukset äidinkielen opetuksessa

Kysymys:

Ilmeisesti lyriikkaa, laulojen sanoituksia, ei voida käyttää äidinkielen opetuksessa sellaisenaan. Voinko kuitenkin opettajana siteerata kappaleesta esimerkiksi neljä säettä harjoitustehtävää varten?

 

Vastaus:

Laulun sanoja ja nuotteja saadaan esittää opetuksen yhteydessä ja niitä voidaan kopioida kopiointiluvan ehtojen mukaisesti. Kopiointilupa mahdollistaa sanoitusten ja nuottejen skannaamisen painetuista julkaisuista sekä avoimesta verkkosisällöstä löytyvien sanoitusten ja nuottejen kopioinnin. 

Kopiointiluvalla esimerkiksi esikoulussa, peruskoulussa ja lukiossa laulun sanoja voi valokopioida tai skannata harjoitustehtäviin enintään 10 sivua yhdestä julkaisusta lukukauden aikana, ei kuitenkaan enempää kuin puolet koko julkaisusta. Eri oppilaitosten sallitut määrät voi tarkistaa täältä.

Sanoituksia voidaan myös siteerata, jos siteerattava teos on laillisesti julkistettu, siteeraus on hyvän tavan mukainen ja siteeraus tapahtuu tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Nyrkkisääntöä sallitun sitaatin pituudesta ei ole olemassa. Pääsääntönä voidaan sanoa, että sitaatti on lyhyehkö. On siten mahdotonta sanoa, kuinka monta säettä voi kussakin tilanteessa siteerata.