Mikä on Creative Commons -lisenssi?

Creative Commons on noussut viime vuosina ylivoimaisesti suosituimmaksi avoimeksi lisenssiksi. Creative Commons –lisenssi on käyttölupa, joka antaa lisäoikeuksia materiaalin hyödyntämiseen. CC-lisenssiä voidaan käyttää periaatteessa kaikenlaisessa aineistossa, mutta sen hyödyntäminen on alun perin suunniteltu lähinnä digitaalisen materiaalin käyttöön.

Creative Commons –lisenssit julkaistiin vuonna 2002 ja niiden suosio on ollut viime vuosina räjähdysmäisessä kasvussa: vuonna 2008 lisensioituja teoksia arveltiin olevan internetissä noin 130 miljoonaa kappaletta ja vuoden 2012 alussa pelkästään Flickr-palvelusta löytyy yli 210 miljoonaa CC-lisensoitua kuvaa. CC-lisenssillä varustettuja teoksia löytyy verkkoympäristöistä nykyään miljardeja kappaleita, ja tästä valikoimasta löytyy opetustarkoituksiinkin äärimmäisen käyttökelpoista aineistoa.

CC-lisensoiduissa teoksissa lähtöolettamana on se, että käyttäjä (esimerkiksi opettaja tai oppilas) voi hyödyntää teosta (esimerkiksi esittää tai kopioida) ilman erillistä lupaa. CC-lisensssi on teoksen tekijän antama lupa, joka syrjäyttää sopimuslisenssien käyttörajoitukset. Opettaja voi siis esimerkiksi kopioida CC-lisensoitua materiaalia ilman sivumäärärajoituksia.

CC-lisenssin suosio johtuu sen helppokäyttöisyydestä ja toisaalta siitä, että käyttäjä voi tietyissä rajoissa muokata lisenssiä omiin tarpeisiinsa. Teokselle annetut käyttöoikeudet on helposti löydettävissä CC-lisenssimerkinnöistä, joita on esitelty seuraavassa.

Rajoitusehdot:

Nimi mainittava (BY)
Jokaisessa CC-lisenssissä on ehto ”Nimi mainittava”. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäisen tekijän nimi on aina mainittava, kun teosta hyödynnetään.

Ei kaupalliseen käyttöön (NC)
Tekijä voi rajata teoksensa hyödyntämisen vain epäkaupalliseen käyttöön lisäämällä lisenssiinsä rajoitusehdon ”Ei kaupalliseen käyttöön”.

Ei jälkiperäisiä (ND)
Tällä rajoitusehdolla voidaan estää teoksen muuttaminen. Teosta voidaan esittää, kopioida ja jakaa vapaasti, mutta käyttämisen on tapahduttava teoksen alkuperäisessä muodossa.

Sama lisenssi (SA)
Ehto tarkoittaa sitä, että teosta voidaan vapaasti muokata ja käyttää, mutta tästä teoksesta myöhemmin syntyvät työt on annettava jatkokäyttöön samoin ehdoin kuin alkuperäinen teos. Eli syntyvässä työssä on oltava samanlainen CC-lisenssi kuin alkuperäisessä teoksessa.

Näiden rajoitusehtojen lisäksi on aina muistettava kunnioittaa tekijän moraalisia oikeuksia, eli teosta ei missään tapauksessa saa käyttää tekijää loukkaavalla tavalla.

Creative Commonsiin voi tutustua vielä yksityiskohtaisemmin alla olevasta linkistä.