Millaisessa opetuksessa voin käyttää Creative Commons -aineistoa?

Kysymys: 

Voiko Creative Commons -lisensioituja teoksia käyttää ei-ansiotarkoituksessa tapahtuvassa opetuksessa? Entä esimerkiksi kansalaisopistoissa tai työvoimapoliittisissa koulutuksissa?

 

Vastaus: 

Creative Commons -lisenssin tarkoitus on laajentaa käyttäjien oikeuksia, eli kaikessa opetuksessa voidaan käyttää Creative Commons -aineistoa, kunhan toimitaan lisenssin ehtojen mukaisesti.

CC-lisenssissä on neljä erilaista rajausehtoa, joista tekijä voi tehdä mieleisensä yhdistelmän. Yksi näistä ehdoista kuuluu ”ei kaupalliseen käyttöön”. CC-lisensoitua teosta saa siis hyödyntää vapaasti myös kaupallisesti, ellei tekijä ole sitä erikseen tällä ehdolla kieltänyt. Lisenssin rajaukset pitää muistaa aina tarkistaa. 

Tekijänoikeuslaissa puhutaan ”ei-ansiotarkoituksessa” tapahtuvasta opetuksesta. Ei-ansiotarkoituksessa tapahtuvaa opetusta annetaan peruskouluissa, lukioissa, ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Muiden oppilaitosten opetusta ei yleensä lueta tähän kategoriaan.

On kuitenkin muistettava, että tekijänoikeuslain ”ei-ansiotarkoitus” on eri asia kuin esimerkiksi CC-lisenssin ”ei-kaupallinen”. Kaupallisuuden kriteeri täyttyy vasta, kun jollain asialla tavoitellaan taloudellista etua. Voittoa tavoittelemattomassa opetuksessa (esim. yhdistysten järjestämät koulutukset, kansalaisopistot) ei ole CC-lisenssin mielessä kaupallista tarkoitusta, vaikka tekijänoikeuslain näkökulmasta tällainen opetus voidaankin katsoa ansiotarkoituksessa tapahtuvaksi.