Mitä ovat opetuksen sopimuslisenssit?

Sopimuslisenssi on käyttäjän sekä tekijänoikeusjärjestöjen neuvottelema laajennettu käyttölupa, jonka avulla saadaan opetukseen käyttöoikeuksia laajalta tekijäjoukolta yhdellä kollektiivisopimuksella. Sopimusten perusta löytyy tekijänoikeuslaista.

Käytännössä tekijänoikeuksia hallitseva järjestö (esim. Teosto tai Kopiosto) sopii edustamiensa tekijöiden kanssa laajamittaisesti teosten käytöstä ja siitä maksettavasta korvauksesta. Sopimus sitoo kaikkia tahoja, eli myös niitä, joita järjestöt eivät edusta. Tekijöillä on kuitenkin oikeus erikseen kieltää sopimuslisenssin mukainen käyttö.

Opetushallitus on hankkinut tekijänoikeusjärjestö Kopiostolta keskitetysti luvat varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukioille, ammatillisten oppilaitosten maksuttomaan perusopetukseen sekä valtionosuutta saaville taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille. Kaikki Suomen korkeakoulut ovat sopineet kopiointiluvasta Kopioston kanssa. Muut oppilaitokset ja koulutuksenjärjestäjät hankkivat kopiointiluvat suoraan Kopiostosta. 

Linkkien kautta pääset tutustumaan kouluille tarkoitettuihin lupiin. Koulussa voidaan hyödyntää tekijänoikeudella suojattuja materiaaleja lupaehtojen mukaisesti.