Äänite

Äänitteellä tarkoitetaan tekijänoikeudellisesti tallennetta, joka sisältää ääntä. Tallenteet, jotka sisältävät äänen ohessa liikkuvaa kuvaa, eivät ole kuitenkaan tekijänoikeuslain tarkoittamia äänitteitä.

Äänitteellä ei ole laadullisia tai sisällöllisiä vaatimuksia, eli esimerkiksi sateen ropinaa sisältävä tallenne katsotaan äänitteeksi.

Äänitteitä ovat esimerkiksi pelkkää musiikkia sisältävät CD-levyt, C-kasetit ja musiikkitiedostot.