Äänitteen tuottajan suoja

Äänitteen eli äänitallenteen tuottaja saa aina automaattisesti ns. lähioikeussuojaa tekijänoikeuslain 46 § mukaan.

Suoja tarkoittaa sitä, että äänitallenteen tuottajalla on yksinoikeus tallenteen kopioimiseen, julkiseen esittämiseen, yleisölle välittämiseen ja yleisön keskuuteen levittämiseen.

Äänitteen sisällön ei tarvitse olla musiikkia eikä tallenteen kohteen ei tarvitse ylittää teoskynnystä, vaan kaikki tallennettu ääni on suojattu. Suojaa saa se, joka vastaa äänitteen tekemisen taloudellisesta panoksesta.

Suoja-aika alkaa tallentamishetkestä ja on voimassa 50 vuotta. Suoja on kuitenkin voimassa 70 vuotta, jos äänite julkaistaan tai saatetaan yleisön saataviin ennen kuin tallentamisvuodesta on kulunut 50 vuotta. Tällöin suoja-aika alkaa siitä, kun tallenne ensimmäisen kerran julkaistiin fyysisiä teoskappaleita levittämällä tai saatettiin yleisön saataviin muulla tavoin laillisesti, esimerkiksi verkossa.