DJ ja musiikin julkinen esittäminen

DJ A oli pyytänyt 2009 tekijänoikeusneuvoston lausuntoa internetistä tallennetun digitaalisen musiikin käytöstä DJ:n ammatissa. DJ kysyi:

(1) Voidaanko internetistä tietokoneelle ladattua laillista kopiota musiikista soittaa ravintoloissa ilman erillistä DJ-sopimusta tai kopiointimaksua?
(2) Onko sillä merkitystä käyttölupien suhteen esitetäänkö musiikkia internetistä tietokoneelle ladatulla alkuperäisellä tiedostolla vai tästä valmistetulla kopiolla?

Tekijänoikeusneuvosto totesi, että se, tarvitaanko tekijänoikeuslain nojalla suostumuksia ja onko musiikin käyttäjällä mahdollisesti velvollisuus maksaa korvauksia esittämisestä, riippuu musiikkitiedoston sisällöstä ja siihen kohdistuvista oikeuksista.

Tekijänoikeudella suojatun sävellysteoksen tallentaminen internetpalvelusta ja kopioiminen DJ:n ammattikäyttöön sekä esittäminen julkisesti, esimerkiksi ravintolassa, edellyttävät tekijän tai äänitetuottajan suostumusta. Musiikkitiedostojen, jolle on tallennettu esittävän taiteilijan esitys tai äänituottajan äänitetallenne (ns. äänitetiedosto), tallentaminen internetpalvelusta ja kopioiminen edellyttävät esittävän taiteilijan tai äänitetuottajan suostumusta. Viimeksi mainittujen julkiseen esittämiseen ei kuitenkaan tarvita suostumusta, mutta esittävällä taiteilijalla tai äänitetuottajalla on oikeus korvaukseen esittämisestä.  

Tekijänoikeusneuvosto totesi, että kopiointilupa tarvitaan paitsi äänitetiedoston tallentamiseen internetpalvelusta myös äänitetiedoston kopioimiseen sen ravintolasoittoa varten. Tekijänoikeusneuvoston mukaan Suomen tekijänoikeuslaki ei estä tekijää, esittävää taiteilijaa tai äänitallenteen tuottajaa luovuttamasta oikeuksiaan internetpalveluissa sovittavilla ja osapuolia sitovilla sopimuksilla. Tekijänoikeusneuvosto ei arvioinut lausuntopyynnössä tarkoitetun internetpalvelun käyttöehtojen tai tehtyjen sopimusten sisältöä, vaan otti kantaa toimivaltansa mukaisesti ainoastaan yleisesti tekijänoikeuslain säännösten soveltamiseen.

On hyvä kuitenkin huomata, että yksittäistapauksessa palveluntarjoajan ja lataajan välisestä sopimuksessa riippuu, minkälaiset käyttöoikeudet lataaja saa tiedostoon.