Esimerkki: Nuottien kopiointi

Laulujen, iskelmien ja muiden sävellysten nuotit ovat tekijänoikeusmielessä sävellysten kappaleita eli teoskappaleita.

Musiikkilinjan oppilaat toivovat saavansa koulun kokoelmista nuotteja myös omaan käyttöönsä, joten oppilaskunnan kioskiin hankitaan monitoimilaite, jolla oppilaat voivat kopioida nuotteja ja muuta aineistoa. Laitteen käytöstä peritään oppilaskunnan kulut kattava maksu.

Oppilaskunnan puheenjohtaja Sari alkaa miettiä oppilaskunnan tekijänoikeudellista vastuuta. Tekijänoikeuslain mukaan tekijällä on yksinomainen oikeus määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla niitä yleisön saataviin.

Monitoimilaitteen hankinta arveluttaa Saria. Kopiointi kuuluu tekijän yksinoikeuteen, eikä Sari halua oppilaskunnan joutuvan vastuuseen tekijänoikeuden loukkauksesta. Loukkaavatko oppilaat tekijänoikeutta, jos he kopioivat tekijänoikeudella suojattua aineistoa? Voiko oppilaskunta joutua siitä vastuuseen? Vaikuttaako asiaan se, että oppilaskunta perii monitoimilaitteen käytöstä maksun kulujen kattamiseksi?

Vastaus

Tekijänoikeuslain 2 § antaa tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla teos yleisön saataviin. Oppilaskunnan uudistukset ovat periaatteessa tekijän yksinoikeuteen kuuluvia: nuottien kopiointi on kappaleen valmistamista. Tekijänoikeuslaki ei kuitenkaan ole ehdoton, sillä tekijänoikeutta on rajoitettu sivistyksellisistä ja muista tärkeistä yhteiskunnallisista syistä.

Teosten kopiointi kuuluu tekijän yksinoikeuteen, mutta kopiointi yksityiseen käyttöön on sallittua (TekijäL 12 §). Edellytyksenä on, että teos on julkistettu ja kopioitava lähde on laillinen. Välineiden tarjoaminen teosten yksityiseen kopiointiin on sallittua. Yksityistä kopiointia ei tarvitse tehdä omilla välineillä tai edes itse – sen saa antaa muiden tehtäväksi. Ei ole estettä sille, että oppilaskunta perii myös maksua, kun oppilaat käyttävät laitetta yksityiseen kopiointiin. Jos sitä käytettäisiin oppilaiden kustannuksella opettajan johdolla tapahtuvaan kopiointiin, vaatisi kopiointi silloin uuden luvan, sillä koulussa tapahtuvan kopioimisen salliva kopiointilupa kattaa vain oppilaille maksuttomat kopiot.