Musiikin esittäminen henkilöstön tilaisuudessa

Lakimies N.N. Tutkimuslaitos V:stä oli pyytänyt 13.5.2003 tekijänoikeusneuvoston lausuntoa teoksen julkista esittämistä koskevassa asiassa. Tutkimuslaitos V oli järjestänyt pikkujoulutilaisuuden, jossa esiintyi ohjelmatoimiston kautta hankittu muusikko, joka esitti tilaisuudessa elävää musiikkia. Tilaisuus järjestettiin tutkimuslaitos V:n toimitiloissa ja sinne oli pääsy ainoastaan tutkimuslaitos V:n henkilöstöllä sekä heidän puolisoillaan. Tilaisuuteen oli periaatteellinen osallistumisoikeus alle 500 henkilöllä. Paikalla oli lopulta 143 henkilöä. Tilaisuuteen piti ilmoittautua ennakkoon ja osallistujilta perittiin pienehkö maksu, jolla katettiin kustannuksia. Tilaisuuden järjesti tutkimuslaitos V:n henkilökunta, ja tutkimuslaitos tuki tilaisuutta antamalla käyttöön tilat sekä rahoittamalla osan kustannuksista. Tilaisuuden jälkeen Teosto lähetti tutkimuslaitos V:lle kirjeen, jossa vaadittiin musiikinesityskorvauksen maksamista tilaisuudessa tapahtuneen esiintymisen vuoksi.

Lakimies N.N. kysyi:

1) Oliko tilaisuudessa tapahtunut esiintyminen julkinen esitys, josta tulisi suorittaa tekijänoikeuskorvaus.
2) Mikäli esityksestä tulisi maksaa tekijänoikeuskorvaus, olisiko maksuvelvollisuus tilaisuuden järjestäjällä vai tilaisuudessa esiintyneellä muusikolla itsellään?
3) Missä menee osallistujamäärän mukainen raja julkisen ja yksityisen esittämisen välillä?
4) Tulisiko osallistujien itse suorittamasta musiikin esittämisestä maksaa sama korvaus kuin paikalle tilatun ammattimuusikon suorittamasta esittämisestä? Kenen maksettavaksi mahdollinen korvaus tulisi?

Tekijänoikeusneuvoston mukaan kyseinen tilaisuus oli katsottava tutkimuslaitos V:n järjestämäksi. Tilaisuuden järjestäjä oli vastuussa tilaisuudesta mahdollisesti aiheutuvien tekijänoikeudellisten velvoitteiden täyttämisestä.

(1) Tekijänoikeusneuvosto totesi, että tekijänoikeudella suojatun musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan esitettävän sävellysteoksen tekijöiden lupa. Lupa tarvitaan sekä elävän että tallennetun musiikin julkiseen esittämiseen. Julkista esittämistä on paitsi musiikin esittäminen tekijänoikeudellisessa mielessä avoimelle piirille, myös ansiotoiminnassa suurehkolle suljetulle piirille tapahtuva esittäminen. Suurehkona piirinä voidaan pitää yhdessä ja samassa yrityksessä olevaa yli viidenkymmenen henkilön joukkoa, jolla on mahdollisuus helposti kuulla esitetty musiikki. Tekijänoikeusneuvoston mukaan tapauksessa oli kyse ansiotoiminnassa tapahtuneesta musiikin esittämisestä, joka on tapahtunut suurehkolle suljetulle piirille eli julkisesta esittämisestä, josta olisi tullut maksaa korvaus sävellysteoksen oikeudenhaltijoille.

(2) Tekijänoikeusneuvosto totesi, että korvauksista vastaa se, joka esittää musiikkia julkisesti tai muutoin toimeenpanee julkisen esityksen tai tarjoaa mahdollisuuden tällaisten esitysten seuraamiseen. Muusikon, joka esittää suojattuja sävellysteoksia tekijänoikeudellisessa mielessä avoimelle piirille tai suurehkolle suljetulle piirille, voidaan katsoa esittävän musiikkia julkisesti tekijänoikeuslain tarkoitetuin tavoin. Samoin tilaisuuden järjestäjän, joka toimeenpanee tilaisuudessa suojattujen sävellysteosten esittämisen, voidaan katsoa esittävän musiikkia julkisesti. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että tapauksessa tilaisuuden järjestäjä oli katsottava esityksen toimeenpanijaksi.

(3) Tekijänoikeusneuvosto totesi, että suurehkona piirinä voidaan yleensä pitää yhdessä ja samassa yrityksessä olevaa yli viidenkymmenen henkilön joukkoa, jolla on mahdollisuus helposti kuulla esitetty musiikki. Vastaavasti alle kahdenkymmenen henkilön joukko ei ole suurehko. Jos henkilömäärä jää näiden rajojen väliin, ratkaisu riippuu tapauskohtaisesta harkinnasta.

(4) Tekijänoikeusneuvosto totesi, että asia on ratkaistava tapauskohtaisesti. Lähtökohtana on, että se, joka toimeenpanee julkisen esityksen tai tarjoaa mahdollisuuden tällaisten esitysten seuraamiseen, vastaa sävellysteosten julkisesta esittämisestä ja siitä oikeudenhaltijoille suoritettavista korvauksista.