Musiikin siteeraaminen verkko-opetuksessa

Lakimies pyysi 21.1.2002 tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa musiikin verkko-opetukseen liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä.

Lakimies kysyi tekijänoikeusneuvostolta:

  1. Saako yliopistojen tietoverkossa tapahtuvassa musiikin opetuksessa käyttää musiikkiesimerkkejä sitaattien tapaan korvauksetta ja ilman tekijöiden lupaa? Onko sitaatilla aina havainnollistettava siteeratun musiikin tekijöitä tai esittäjiä? Milloin täyttyy ns. vetoamisfunktio musiikin osalta? Onko sitaattien pituudella tai määrällä yleisesti määriteltäviä rajoituksia? Voidaanko sitaatteja esittää verkossa myös ääninäytteinä?
  2. Mikä on tekijänoikeusneuvoston kanta MIDI-tiedostoihin? Rinnastetaanko MIDI:t äänitiedostoihin vai nuottimateriaaliin? Milloin niiden käyttö opetuksessa on ilmasta ja luvanhaun ulkopuolella?

(1) Tekijänoikeusneuvosto vastasi, että julkistetusta teoksesta saa ottaa lainauksia hyvän tavan mukaan. Siteerausoikeus koskee myös esittävän taiteilijan, äänitetuottajan ja radio- ja televisioyritysten tuotteita. Julkistetuista sävellysteoksista saa siten ottaa verkko-opetuksen yhteydessä lainauksia. Sitaateilla voidaan havainnollistaa teoksia, esittäjiä ja musiikin eri lajeja. Sävellysteoksen tekijä sekä esitystä ja äänitettä koskevat tiedot tulee mainita verkko-opetuksen materiaalissa. Mitään yleisiä sääntöjä sallittujen sitaattien pituudesta tai määristä ei voi antaa, vaan asia on ratkaistava tapauskohtaisesti. Lopputuloksen ja siinä käytettyjen sitaattien välinen suhde määrittää, onko kyse sitaattioikeuden sallitusta käyttämisestä.

(2) Tekijänoikeusneuvosto totesi, että MIDI-tiedostojen käyttämiseen pätevät samat tekijänoikeudelliset säännöt kuin muidenkin sävellysteosten käyttämiseen. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että sävellysteosten nuottikirjoitusta ei MIDI-formaattiinkaan tallennettuna pidetä kirjallisena teoksena, vaan sävellysteoksena. Ratkaisu siitä, yltääkö jokin MIDI-tiedostona ilmenevä sävellysteos teostasoon ja saako se siten tekijänoikeussuojaa, tehdään tapauskohtaisella harkinnalla. Jos MIDI-tiedostona ilmenevä musiikillinen fragmentti ei yllä teostasoon, sitä voidaan käyttää vapaasti. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että verkko-opetuksen yhteydessä kappaleen valmistamista suojatusta sävellysteoksesta on esimerkiksi analogisessa muodossa olevan sävellysteoksen tallentaminen tietokoneen tai jonkin MIDI-laitteen muistiin tai MIDI-tiedostoksi. Tämä edellyttää tekijänoikeuden haltijan luvan. (Kysymys 2)