Musiikin tallentamisen ja julkisen esittämisen luvat

Musiikin esittämiseen opetussuunnitelman mukaisessa opetustilanteessa ei vaadita lupaa. Äänitallennetta (ei kuitenkaan elokuvaa) voidaan siis "soittaa" opetustilanteessa.

Muutoin musiikin tallentamiseen ja sen julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa musiikin tekijöiltä, äänitallenteen tuottajalta ja tallenteessa esiintyviltä esittäjiltä.

Musiikintekijöiden osalta luvan myöntää Teosto ry ja äänitallenteen tuottajan ja tallenteessa esiintyvien taiteilijoiden osalta luvan myöntää Gramex ry. Näistä luvista voit lukea tarkemmin artikkelista "Kuntalupa ja lupa äänitteiden kopiointiin". Taustamusiikin esittämiseen ja tallentamiseen tarvittavia lupia saa Teoston ja Gramexin yhteisestä palvelusta Musiikkiluvat.fi.