Opinnäytetyön teoskynnys ja työn kaupallinen hyödyntäminen

Ammattikorkeakoulun opiskelija teki opinnäytetyönsä toimeksiantona K.K.:lle. Opinnäytetyö käsitteli mm. auton lohkolämmittimen lisälaitetta. Keväällä 2002 eräs yrityshautomo järjesti liikeideakilpailun, johon K.K. osallistui. Opiskelijan mukaan K.K. lähetti opinnäytetyön kilpailuun ilman hänen suostumustaan ja esitteli sen omanaan. K.K. voitti oman sarjansa yhdessä toisen osallistujan kanssa, joka ei liittynyt opiskelijaan tai tämän työhön.

Opiskelija kysyi tekijänoikeusneuvostolta 29.7.2002

1) Onko hänen opinnäytetyönsä tekijänoikeuslain tarkoittama teos?
2) Onko toimeksiantaja K.K. rikkonut tekijänoikeuslakia lähettäessään opinnäytetyön kilpailuun ilman opiskelijan suostumusta ja mainitsematta hänen nimeään?
3) Onko opiskelijan moraalisia tai muita tekijänoikeuksia loukattu, kun opinnäytetyö on saatettu yleisön saataville ilman hänen nimeään?
4) Kilpailussa palkittiin kehityskelpoinen idea ja ideat eivät saa tekijänoikeuden suojaa. Onko opiskelijalla silti oikeus vaatia korvausta mahdollisista rikkomuksista, koska hän on saattanut liikeidean kirjalliseen ja kuvalliseen muotoon opinnäytetyössään?
5) Onko tapahtunut muita rikkomuksia, joita opiskelijan tulisi ottaa huomioon?

Ensimmäisen kysymyksen kohdalla tekijänoikeusneuvosto katsoi, että opinnäytetyö ylsi teostasoon ja saa siten tekijänoikeussuojaa. Sen sijaan auton lohkolämmittimen lisäosa ei yltänyt teostasoon, sillä sen muotoilu ei ollut itsenäinen ja omaperäinen. Tuotetta voidaan siten käyttää vapaasti.

Kysymyksiin 2-4 tekijänoikeusneuvosto vastasi yhteisesti. Tekijänoikeuskysymyksistä ja tekijänoikeuden siirtämisestä voidaan sopia sopimuksella. Tekijä voi myös antaa luvan teoksensa käyttämiseen. Näin ollen myös ammattikorkeakoulun opiskelija ja toimeksiannon antava henkilö voivat sopia opinnäytetyöhön liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä. Sen selvittäminen, mitä K.K. ja opiskelija olivat sopineet opinnäytetyön käyttämisestä ja siihen liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä, edellyttäisi heidän välisensä sopimuksen tulkitsemista, mikä ei kuulu tekijänoikeusneuvoston toimivaltaan. Tekijänoikeusneuvostolle esitetystä aineistosta ei käynyt ilmi, millä tavoin ja miltä osin hakijan opinnäytetyötä oli käytetty, kuka työtä käytti ja oliko tämä käyttäminen mahdollisesti ollut teoksen tekijänoikeudellisessa mielessä relevanttia käyttämistä. Relevattia käyttämistä olisi esimerkiksi ollut koko opinnäytetyön kopioiminen tai työn tekijänoikeudella suojatun osan kopioiminen ja näiden kopioiden levittäminen yleisön keskuuteen. Aineistosta ei myöskään käynyt ilmi , oliko hakijan nimi mainittu vaaditulla tavalla.

Viimeiseen kysymykseen mahdollisista muista rikkomuksista tekijänoikeusneuvosto ei voinut vastata, koska sillä ei ole toimivaltaa asian tutkimiseen.