Yhteisteokset ja yhteenliitetyt teokset työpajoissa

Kysymys:
Mikäli järjestämme työpajan, johon olemme suunnitelleet värimaailman ja jonkin pohjan, mutta työpajalaiset luovat itse suurimman osan teoksista omilla hahmoillaan. kuuluvatko tekijänoikeudet tällaisessa ohjatussa työpajassa jokaiselle osallistujalle?

 

Vastaus:
Lähtökohtaisesti oppilaalle voi syntyä tekijänoikeus oppitunnilla tehtyihin töihin aivan kuten vapaa-ajallakin tehtyihin teoksiin. Tekijänoikeuden edellytyksenä on aina teoskynnyksen ylittyminen, mikä tulee arvioida jokaisen työn kohdalla erikseen. Tekijänoikeuden katsotaan syntyvän tekijälle, vaikka luomisprosessille olisi annettu lähtökohdiksi tietty värimaailma tai pohja, sillä teokset harvoin syntyvät ilman vaikutteita tyhjiössä.

Kysymyksessä on yhteisteos, jos teoksella on kaksi tai useampi tekijä eivätkä heidän panoksensa muodosta itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka voitaisiin katsoa teoksiksi. Ohjatussa työpajassa syntyneiden teosten tekijänoikeudet kuuluvat tällaisessa tilanteessa jokaiselle kyseisen teoksen työstämiseen ja luovaan prosessiin osallistuneelle oppilaalle yhteisesti. Tällöin teoksen hyödyntämiseen tarvitaan kaikkien tekijöiden lupa ja yksikin tekijä voi kieltää teoksen käytön. Tekijänoikeus ei kuitenkaan synny välttämättä kaikille osallistujille, mikäli he eivät ole osallistuneet juuri kyseisen teoksen tekemiseen.

Yhteenliitetyssä teoksessa tekijöiden osuudet ovat siten itsenäisiä, että ne voidaan erottaa toisistaan. Tällaisesta teoksesta voisi olla kysymys esimerkiksi tilanteessa, jossa oppilaat ovat itsenäisesti työstäneet omia hahmojaan ja ne on myöhemmin liitetty yhteen. Myöhemmin oppilas voisi esimerkiksi haluta kehitellä työpajassa luomaansa hahmoa eteenpäin vapaa-aikanaan. Tässä tilanteessa oppilaalle syntyy tekijäoikeus omaan erilliseen teokseensa esimerkiksi tiettyyn luomaansa hahmoon. Tällöin hän voi käyttää omaa oikeuttaan itsenäisesti riippumatta muista tekijöistä, mutta kokonaisen teoksen käyttäminen edellyttää edelleen kaikkien tekijöiden suostumusta.