Kuvan siteeraaminen opinnäytetyössä

Tekijänoikeusneuvosto katsoi lausunnossa 2020:7, että sanomalehdessä julkaistua valokuvaa voi siteerata yliopiston lopputyössä tekstiä havainnollistamassa.

Tapauksessa opiskelija oli käyttänyt Helsingin Sanomissa julkaistua valokuvaa kokonaisuudessaan arkkitehtuurin diplomityössä. Kuvan lähde sekä kuvaaja oli mainittu loppuviitteissä sekä välittömästi kuvan yhteydessä. 

Tapauksessa tekijänoikeusneuvosto arvioi, missä laajuudessa julkisessa opinnäytetyössä voidaan siteerata valokuvaa ilman tekijän lupaa. Yleispätevää sääntöä valokuvien sallitusta siteerauksesta ei voi antaa, vaan edellytykset täytyy sen vuoksi tarkastella yksittäistapauksin.

Lainattu valokuva esitti Stoan aukiolle tuotuja tuoleja ja pöytiä kahden kuukauden jälkeen, jolloin niiden kunto oli rapistunut. Diplomityön osiossa oli käsitelty sitä, kuinka rapistuminen ja ulkopintojen visuaalinen vanheneminen jakavat mielipiteitä.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kuvan siteeraus kokonaisena oli aiheen kannalta perusteltua. Tekijänoikeusneuvoston mukaan kuva oli havainnollistanut ja selventänyt tutkimuksen tekstiä vastaavilta osin juuri historiallisuutta ja ajallisuutta käsiteltäessä. Tekijänoikeusneuvosto katsoi myös, että kuvalla oli riittävä asiallinen yhteys artikkelin tekstiin, eikä sitä oltu käytetty pelkästään kuvituksena. Kuva ei myöskään ollut diplomityön tai sen kyseessä olevan osion pääasia.