Saako kuvakaappauksia käyttää kaupallisessa oppimateriaalissa?

Kysymys: 

Teen oppimateriaalia, jossa käytän kuvakaappauksia, joilla havainnollistan erilaisten tietokoneohjelmistojen käyttöä. Kuvakaappauksissa pääosassa on itse tekemäni simultaatio tai ohjelma, mutta kuvassa näkyy myös käyttämäni tietokoneohjelmiston valikoita.

Jos kirjoitan oppikirjan tai teen rahallisessa hyötymistarkoituksessa verkkosivun, joissa näitä kuvankaappauksia esiintyy, teenkö silloin jotakin väärin?

 

Vastaus: 

Sitaattioikeus koskee kaikkia teoslajeja. Sitaatteja voidaan käyttää myös kaupallisessa tarkoituksessa julkaistuissa teoksissa.

Tietokoneohjelmasta otettu kuvakaappaus on sitaatti, eli tätä kuvakaappausta voi käyttää itse tekemässään oppikirjassa, kunhan siteeraamisen edellytykset täyttyvät. Sitaatin pitää siis noudattaa hyvää tapaa ja olla tarkoituksen mukainen. Kuvakaappauksen pitää siis tukea oppikirjan sisältöä, eikä sitä saa käyttää kirjassa esimerkiksi vain "koristeena". Lisäksi on syytä tuoda esille se, mistä ohjelmasta kuvakaappaus on otettu.