Sitaatti

Sitaatti on lainaus julkistetusta teoksesta. Sitaattioikeuden mukaan julkistetusta teoksesta saa ilman tekijän lupaa ottaa sitaatin. Lainauksen tulee olla hyvän tavan mukainen, laajuudeltaan tarkoituksenmukainen ja sillä tulee olla hyväksyttävä yhteys lainaavaan teokseen. 

Hyvän tavan mukaisuus edellyttää, että tekijän nimi ja lähde mainitaan siteerauksen yhteydessä. Hyväksyttävä yhteys tarkoittaa puolestaan sitä, että sitaattia ei saa käyttää esim. pelkästään työn elävöittämiseksi, vaan sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys luotavaan työhön. Siteerauksen tulee havainnollistaa tai selventää jollakin tavalla lainaajan omaa esitystä.

Sallitun sitaatin laajuus voi vaihdella eri teoslajeittain ja käyttöyhteyksittäin. Sallitulle sitaatille ei kuitenkaan voida määritellä mitään täsmällistä määrää, vaan jokainen sitaatti arvioidaan aina erikseen. Huomioon voidaan ottaa esimerkiksi sitaatin laajuus suhteessa lainattuun tekstiin ja sitaatin merkityksellisyys alkuperäisessä ja uudessa teoksessa.