Sitaattioikeuden sallittu käyttö

Sitaattioikeus tarkoittaa oikeutta ottaa lainauksia toisen tekijän teoksista. Sitaattioikeudesta säädetään tekijänoikeuslain 22 §:ssä. Se koskee kaikkia teoslajeja ja kaikkia teosten valmistustekniikoita.

Sitaatti on useimmiten sanatarkka lainaus jostain teoksesta, mutta sitaatiksi lasketaan myös aikaisemman aineiston referointi, mikäli aikaisempaan aineistoon tehdään vain vähäisiä ja merkityksettömiä muutoksia. Lainattavan osan tyyli tai merkityssisältö ei saa siteerattaessa muuttua.

Teosten siteeraamiseen ei tarvita erillistä lupaa tekijältä, mutta seuraavat kolme edellytykstä tulee aina täyttyä:

1)  Siteerattavan teoksen tulee olla laillisesti julkistettu

Ensimmäinen edellytys tarkoittaa sitä, että siteerattava teos on saatettu yleisön saataviin. Sitaatin voi ottaa vaikkapa kirjasta tai kaikille avoimesta nettisisällöstä. Sen sijaan pöytälaatikossa olevaa kirjan raakaversiota tai yksityiseksi tarkoitettua kirjettä ei saa siteerata.

2)  Siteeraamisen tulee tapahtua hyvän tavan mukaisesti

Hyvän tavan mukaisuus edellyttää ensinnäkin sitä, että alkuperäinen tekijä ja lähde mainitaan sitaatin yhteydessä. Toisaalta hyvä tapa edellyttää myös asiallista yhteyttä: sitaatin tulee havainnollistaa, taustoittaa tai jollain muulla tavalla tukea omaa työtä. Sitaattia ei voida käyttää pelkästään mielenkiinnon herättämiseen ottamalla esimerkiksi sarjakuvasta mietelauseita oman työn jokaisen luvun alkuun.

3)  Siteeraamisen tulee tapahtua tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa

Nyrkkisääntöä sallitun sitaatin pituudesta ei ole olemassa. Tarkoituksen edellyttämää laajuutta joudutaan arvioimaan aina tapauskohtaisesti. Huomioon voidaan ottaa esimerkiksi sitaatin laajuus suhteessa lainattuun tekstiin ja sitaatin merkityksellisyys alkuperäisessä ja uudessa teoksessa.

Siteerauksen kohteena on usein vain teoksen osa. Koko teoskin voi tulla siteeratuksi, jos tämä on perusteltua lainauksen tarkoituksen vuoksi. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi lyhyempien teosten, kuten runojen osalta. Esimerkiksi tekijänoikeusneuvosto (TN 2020:7) on katsonut, että kokonaista valokuvaa voitiin siteerata opinnäytetyössä, kun kuvan siteeraus kokonaisena oli ollut käsiteltävän aiheen kannalta perusteltua ja se oli tehty sitaattioikeuden edellytysten mukaisesti. Sen sijaan lyhytkään lainaus ei ole sallittu, jos lainattava teos tuo vain visuaalista tai sisällöllistä lisäarvoa omaan teokseen.

Näiden edellytysten ohella on syytä muistaa se, että siteeraaminen on mahdollista kaikenlaisista teoksista (kirjallisuus, musiikki, kuvat ym.). Sitaattioikeus on myös teknologianeutraali, eli digitaalisesta materiaalista voidaan ottaa sitaatti paperimuotoon ja päinvastoin.