Suoja-aika, klassikot ja lähioikeudet

Tekijänoikeus suojaa teosta 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Kun suoja päättyy, teos on kaikkien hyödynnettävissä. Teosta voidaan tällöin esimerkiksi kopioida tai muunnella vapaasti.

Asia on periaatteessa yksinkertainen: Sigmund Freud kuoli vuonna 1939, joten hänen teoksensa vapautuivat vuoden 2010 alussa. James Joycen kuolinvuosi oli puolestaan 1941, joten hänen töidensä tekijänoikeussuoja päättyi vuoden 2012 alussa.

Käytännössä tilanne ei kuitenkaan ole näin simppeli. Vuoden 2010 alussa vapautuivat vain Freudin alkuperäisteokset. Freudin teosten suomenkieliset käännökset vapautuvat vasta silloin, kun kääntäjän kuolinvuodesta on kulunut 70 vuotta. Jälkiperäisteoksen tekijä saa siis yhtälailla tekijänoikeuden käännökseensä/muunnelmaansa, ja 70 vuoden suoja-aika alkaa kulua vasta jälkiperäisteoksen tekijän kuolemasta.

Lisäksi on olemassa sellaisia teoslajeja, joihin liittyy vääjäämättä usean eri henkilön luova panos: Musiikilla on usein eri säveltäjä, sovittaja ja sanoittaja. Elokuvilla taas käsikirjoittaja ja ohjaaja on harvoin sama henkilö. Tekijänoikeuden suoja päättyy näissä tapauksissa vasta silloin, kun viimeisen oikeudenhaltijan kuolinvuoden päättymisestä on kulunut 70 vuotta.

Klassikot

Kun tekijänoikeuden suoja-aika kuluu umpeen, sammuvat myös moraaliset oikeudet: vanhoja teoksia voi siis periaatteessa käyttää tekijää loukkaavallakin tavalla ilman että siihen voidaan mitenkään puuttua. Moraalisten oikeuksien suoja voi kuitenkin jatkua vaikka ikuisesti, jos kyseessä on klassikkoteos. Näitä teoksia voidaan tekijänoikeuslain 53 §:n perusteella suojata ikuisesti, sillä viranomaisella on oikeus kieltää teoksen loukkaava käyttö. Tätä keinoa on käytetty kuitenkin äärimmäisen harvoin, koska tunnettujen teosten katsotaan kestävän ”tavallisia” teoksia enemmän muuntelua.

Lähioikeudet

Tekijänoikeuslaissa säädetään myös lähioikeuksista, jotka suojaavat tiettyjä teoskynnyksen alle jääviä töitä. Lähioikeuden suoja poikkeaa varsinaisesta tekijänoikeudesta oikeastaan vain suoja-ajan suhteen: lähioikeudet antavat suojaa 50 tai 70 vuotta työn/esityksen valmistumisvuoden lopusta laskien.

Lähioikeuden suojaa saavat muun muassa esittävä taiteilija, ääni- ja kuvatallenteen tuottaja ja valokuvaaja. Voidaan siis todeta, että elokuviin ja musiikkiin liittyy tekijänoikeuksien lisäksi aina myös lähioikeuksia.

Toisaalta merkittävää on huomata, että kaikki valokuvat saavat vähintään lähioikeuden suojaa, vaikka kuvat eivät ylittäisikään teoskynnystä. Kaikki valokuvat ovat siis suojattuja vähintään 50 vuoden ajan.