Voiko nettisivuista liittää kuvan diaesitykseen?

Kysymys: 

Voinko ottaa kuvakaappauksen ja liittää sen diaan? Kyse ei ole dian koristelusta vaan tahdon näyttää esimerkin yrityksen nettisivuilta, miten mainostavat tuotteitaan.

 

Vastaus: 

Nettisivujen tekijälle syntyy tekijänoikeus itsenäisiin ja omaperäisiin nettisivuihin. Jos mainitut tekijänoikeuden syntymiselle asetetut edellytykset eivät täyty, nettisivuja saa käyttää vapaasti kysymyksen mukaiseen (ja kaikkeen muuhunkin) tarkoitukseen.

Mikäli kysymyksessä on teos (eli tekijällä on nettisivuun tekijänoikeudet), voi siteeraaminen olla sallittua tekijänoikeuslain 22 §:n nojalla. Siteeraaminen koskee kaikkia teoslajeja ja teoksen valmistustekniikoita, eli nettisivuja saa siteerata liittämällä niistä kuvan diaan.

Siteeraamiselle on kuitenkin asetettu edellytyksiä. Tekijänoikeuslain 22 §:n mukaan ”Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.”

Verkkosivusto on julkistettu ja hyvän tavan mukaisuus edellyttää alkuperäisen tekijän ja lähteen mainitsemista lainauksen yhteydessä. Nettisivujen kohdalla tulee mainita verkkosivun osoite ja siteeraamisen päivämäärä. Lisäksi edellytetään asiallista yhteyttä sitaatin ja oman työn välillä: sitaatin tulee tukea omaa työtä esimerkiksi havainnollistamalla sitä. Laajuudesta ei voi antaa juurikaan lain sanamuotoa täsmällisempää ohjetta. Siteerata tulisi vain tarkoituksen kannalta välttämättömässä laajuudessa.

Jos verkkopalvelusta otetaan kuva kokonaisuudessaan omaan materiaaliin, kyse ei ole sitaatista vaan kappaleen valmistamisesta teoksesta. Tällöin tekijänoikeuden haltijalta on oltava lupa. Tähän tarkoitukseen oppilaitokselle on mahdollisesti hankittu Kopioston kopiointilupa, jonka nojalla käyttö on sallittua (kts. tarkemmin kopiointiluvasta alla olevasta linkistä).

Yritykseltä voi kysyä joka tapauksessa lupaa esimerkiksi sähköpostitse. Luultavasti heillä ei ole mitään käyttöä vastaan.