Artikkelin linkittäminen

Toimittaja A pyysi 4.8.2000 tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa artikkeleiden linkittämisestä Internetissä. Lausuntopyyntö koski toisen henkilön, B:n, oikeutta linkittää toimittajan laatimia artikkeleita, jotka oli julkaistu erään lehden verkkoversiossa.

Toimittaja kysyi:

  1. Olivatko hänen laatimansa artikkelit tekijänoikeuslain suojaamia teoksia?
  2. Oliko B:llä ollut oikeus käyttää artikkeleita linkittämällä niitä Internetissä?
  3. Loukkaasiko artikkeleiden käyttö hänen taloudellisia tai moraalisia oikeuksia?
  4. Oliko hänellä oikeus korvaukseen artikkeleidensa käytöstä?

Tekijänoikeusneuvosto totesi aluksi, että toimittajan artikkelit ovat kirjallisia teoksia, jotka saavat tekijänoikeussuojaa. (Kysymys 1) Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että Internetin linkkien ja linkityksen oikeudellinen asema on melko epäselvä. B oli linkittänyt toimittajan artikkeleita hänen ja verkkolehden tekemän sopimuksen perusteella. B:n asema ja oikeudet tulisi arvioida tämän sopimuksen sekä verkkolehden ja toimittajan välisen sopimuksen avulla. (Kysymykset 2,3 ja 5) Tekijänoikeusneuvosto ei voi kuitenkaan tulkita sopimuksia. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että toimittajan nimi oli ilmoitettu vaaditulla tavalla linkityksen yhteydessä. Tekijänoikeusneuvosto ei kuitenkaan katsonut voivansa ottaa kantaa siihen, oliko toimittajan respektioikeutta loukattu, sillä asiaan liittyvät yksityiskohdat eivät olleet tekijänoikeusneuvoston tiedossa. (Kysymys 4)