Digitaaliset palvelut ja sosiaalinen media

Digitaalisista palveluista löytyvän materiaalin käyttäminen on usein houkuttelevaa ja hyödyllistä myös opetustarkoituksiin. Miten tekijänoikeus suhtautuu digipalveluiden materiaaleihin? Mitä asioita opettajien pitää ottaa huomioon sosiaalista mediaa käytettäessä?

Käyttäjä luo aineistoa

Kaikille avoimessa verkkomateriaalissa lähtökohtana on se, että niitä saadaan esittää sellaisenaan opetuksessa, kunhan ne eivät sisällä liikkuvaa kuvaa.

Sosiaalista mediaa käytettäessä on ensimmäisenä muistettava, että valtaosa palveluiden materiaalista on käyttäjien tuottamaa. Yksityishenkilöt eivät aina tunne oikeuksiansa, joten sosiaalisessa mediassa liikkuu paljon laitonta aineistoa ja väärää tietoa. Laittoman aineiston kopiointi ja esittäminen on kiellettyä.

Toisekseen on syytä muistaa, että palveluihin rekisteröityessään käyttäjä hyväksyy palvelun laatimat käyttöehdot. Tekijänoikeudellisesti sopiminen on mahdollista lähes kaikissa tilanteissa ja moni tekijänoikeudellinen kysymys ratkeaa internet-palveluissa sopimuksen perusteella, joten käyttöehtosopimuksiin tutustuminen on erittäin tärkeää. Jatkuvasti muuttuvien käyttöehtojen lukeminen on käyttäjän vastuulla.

YouTube

Opetuksen yhteydessä saa esittää kaikkia muita julkaistuja teoksia paitsi elokuvia ja näytelmiä. YouTube-videot lasketaan tekijänoikeudellisesti elokuvateoksiksi, joten niiden esittämiseen tarvitaan lähtökohtaisesti lupa. 

Jos lupaa ei ole lainkaan tarjolla tai se on vaikeasti saatavilla ja sen käyttö on tarpeen opetuksen havainnollistamiseksi, tekijänoikeuslaki sallii julkaistun teoksen käyttämisen opetuksessa ilman käyttölupaa. Ks. opetuksen havainnollistaminen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sellaisten YouTube-videoiden ja muiden lyhyiden video-ohjelmien esittämisen opetuksen yhteydessä, joiden käyttöön ei ole saatavilla käyttölupaa. Sen sijaan kokonaisia näytelmä- ja elokuvateoksia ei voida käyttää edes opetuksen havainnollistamisessa, sillä näiden teosten esittämiseen on saatavilla käyttölupa. Opetuksen havainnollistaminen kattaa myös teoksen käytön etäopetuksessa ja muussa suljetussa sähköisessä oppimisympäristössä.

YouTubenkin kohdalla on muistettava, että videot ovat käyttäjien lataamia, joten palvelussa esiintyy paljon laitonta materiaalia. Laittomasti YouTubeen laitettuja videoita ei saa opetuksessa esittää missään tapauksessa.

Wikipedia

Wikipedian pääperiaatteena on tiedon avoimuus. Tekstisisältö ja Wikipedian kuvat on lisensoitu joko Creative Commons tai GNU General Public –lisenssillä. Wikipedian sisällön esittäminen ja käyttö opetustarkoituksissa on siis melko vapaata. Wikipedian tekstejä tai kuvia käytettäessä on kuitenkin aina muistettava mainita tekijän nimi tai ainakin Wikipedia lähteenä.

Spotify

Spotifyn käyttäminen oppitunneilla ei ole ongelmatonta. Tekijänoikeuslaissa on säännöksiä, jotka mahdollistavat sen, että teoksia voidaan käyttää opetuksessa ilman yksittäistä lupaa tekijänoikeudenhaltijalta. Tekijänoikeuslain 21 §:n mukaan teoksen saa esittää julkisesti opetuksen yhteydessä, jonka perusteella musiikkia voi soittaa oppitunneilla. Spotify Free ja Premium -palveluiden käyttöehdot kuitenkin rajaavat palvelun käytön ainoastaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, jolloin musiikin soittaminen opettajan omalta Spotify-tililtä olisi käyttöehtojen vastaista. Ongelmalliseksi on noussut kysymys siitä, voidaanko sopimusmääräyksillä syrjäyttää opetuksen hyväksi säädettyjä poikkeussäännöksiä? Ongelmasta ei ole oikeuskäytäntöä, joten tilanne on tällä hetkellä epäselvä.

Sosiaalinen media

Tekijänoikeudellisesti sosiaaliseen mediaan, kuten Instagramiin, Twitteriin tai Facebookiin, luodut materiaalit voivat olla suojattuja aivan samoin kuten muutkin materiaalit. Sen sisältöön pätee lähtökohtaisesti samat säännöt kuin muuhun internet-aineistoon. On kuitenkin huomioitava palvelun käyttöehdot, joihin käyttäjä on sitoutunut. Palveluiden käyttöehdoissa todetaan usein, että käyttäjällä on oltava kaikki oikeudet jakamaansa sisältöön. Tätä ei kuitenkaan välttämättä valvota etukäteen, joten palveluissa esiintyy myös laitonta materiaalia.

Facebookissa on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota erityisesti yksityisyyden suojaan, sillä vain harva aineisto on julkaistu Facebookissa kaikkien käyttöön. Käyttäjän määräämiä yksityisyysrajoituksia ei voi ohittaa esimerkiksi siten, että opettaja esittäisi Facebook-ystävänsä tekemän runon koko luokalle. Runon voi esittää vain siinä tapauksessa, että koko ryhmällä olisi muutenkin pääsyoikeus sisältöön.

Toisaalta palveluiden käytössä on syytä kiinnittää huomiota henkilöiden kuvien esittämiseen. Suomessa ei ole henkilön kuvan käyttöä koskevaa lainsäädäntöä, mutta perustuslain yksityisyyden suojan säännökset ja henkilötietolaki rajaavat tunnistettavien kuvien käyttöä melko tiukasti.