Käsikirjoitus internetiin

A pyysi 2.7.2007 tekijänoikeusneuvostolta lausunnon koskien käsikirjoituksensa verkkojulkaisua. A oli tehnyt Lapin maakuntamuseolle käsikirjoituksen erääseen erikoisnäyttelyyn. Verkkojulkaisu käsikirjoituksesta tehtiin ilman ilmoitusta tekstin kirjoittajalle.

A halusi tietää:

  1. Oliko työnantajalla oikeus laittaa hänen käsikirjoituksensa pohjalta muokattu teksti verkkoon?
  2. Olisiko hänellä ollut oikeus tietää asiasta sekä oikeus vaikuttaa asiaan kuten kieltää julkaisu?
  3. Onko työnantajalla automaattisesti julkaisu- tai jälkikäyttöoikeus työsuhteessa tuotettuun aineistoon?
  4. Onko Lapin maakuntamuseon verkkosivuilla oleva teksti ylipäätään julkaistu?

Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että A:n kirjoitus on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos. Tekijällä on yksinomainen oikeus päättää teoksensa käytöstä. Tämä koskee myös tilannetta, jossa teos on luotu työsuhteessa. Teoksen käyttäminen edellyttää siten siitä sopimista. Tämä on kuitenkin sopimuksen tulkintaa, johon tekijänoikeusneuvosto ei ota kantaa. (Kysymys 1,2 ja 3) Teos on julkaisu, kun sen kappaleita on tekijän suostumuksella saatettu kauppaan tai muuten levitetty yleisölle. Teoksen vieminen verkkosivuille on teoksen saattamista yleisön saataville, mikä kuuluu tekijän yksinoikeuteen. (Kysymys 4)