Miten verkkopalvelussa olevia kuvia siteerataan?

Kysymys: 

Miten sitaattikäytännöt toimivat verkossa sijaitsevien kuvien kohdalla? 

 

Vastaus: 

Sitaattioikeus on voimassa teoslajista riippumatta. Sitaattikäytännöt pätevät verkosta otettuun kuvamateriaaliin aivan samoin kuin muuhunkin aineistoon.

Sitaatin käyttö edellyttää aina seuraavia seikkoja:

1) Siteerattava aineisto on julkistettu ja

2) Siteeraus tapahtuu hyvän tavan mukaisesti ja

3) Siteerausta käytetään tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Teos on julkistettu silloin, kun se on saatettu yleisön saataviin. Hyvä tapa edellyttää sitä, että siteerauksen yhteydessä mainitaan tekijän nimi ja lähde. Tarkoituksen edellyttämä laajuus tarkoittaa taas sitä, että siteerauksen tulee tukea aineistoa, jonka yhteyteen se on otettu. Kuvia ei sitaattioikeuden nojalla voi käyttää vain tuomassa visuaalista lisäarvoa, vaan siteerauksen tulee havainnollistaa tai selventää jollakin tavalla lainaajan omaa esitystä. Kuvien kohdalla siteeraaminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi valokuvaustekniikkaa esittelevässä kirjassa, jossa esitellään kuvien yksityiskohtia.

Opetuksessa avoimesta netistä olevan kuvan saa ottaa ja liittää omaan opetusmateriaaliin Kopioston kopiointiluvalla. Koulujen kopiointiluvan ehtojen mukaan materiaalia saa myös muokata vähäisessä määrässä, esimerkiksi piirtää havainnollistavia nuolia ja yhdistellä useita kuvia. Voit lukea lisää kopiointiluvasta täältä.