Saako Facebook-kommentteja lainata?

Kysymys: 

Koskeeko sitaattioikeus mm. Facebookissa käytettyä statuskommentointia ja voiko esim. nettilinkin jakanut henkilö käyttää linkin yhteyteen kirjoitettua kommentointia omiin tarkoituksiinsa sitaattien tapaan kirjoittajan nimellä, ilman kommenttien kirjoittajan hyväksyntää? 

 

Vastaus: 

Sitaattioikeus voi koskea myös Facebookissa olevia teoksia. 

Tekijänoikeussuojaa saavat teokset, jotka ovat itsenäisiä ja omaperäisiä. Kirjallisten teosten, jollaisia Facebookissa olevat kommentit lähtökohtaisesti ovat, teostaso vaatimus on perinteisesti ollut alhainen eli tekstit saavat suojaa melko kattavasti.
Mikäli kuitenkin kysymys on kovin lyhyestä ja tavanomaisesta tekstistä, se todennäköisesti ei saavuta teostasoa ja jää näin ollen suojan ulkopuolelle. Esimerkkinä tällaisista teostason alapuolelle jäävistä kommenteista voisivat olla esim. ”Tää on tosi hyvä blogi, tsekatkaa!” tai ”Mukava ilta kotona kavereiden kanssa.” Teostason alapuolelle olevia tekstejä saa vapaasti käyttää. 

Mikäli kysymys on useamman virkkeen pituisesta kommentista, jossa esimerkiksi analysoidaan linkin sisältöä, on todennäköistä, että kommentti saa tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeudella suojattua kommenttia voi siteerata ilman kirjoittajan lupaa, mikäli siteerauksen edellytykset täyttyvät.

Ensimmäinen siteerausoikeuden käyttämisen edellytys on se, että siteerattavan teoksen tulee olla julkistettu. Teos on julkistettu silloin, kun se on saatettu yleisön saataville. Yksityiseksi tarkoitettujen viestien ja yksityisellä Facebook-seinällä pienelle ystäväpiirille tarkoitettujen kommenttien kohdalla julkistamisvaatimus ei täyty, jolloin näitä ei voi siteerata. Mikäli teksti on kuitenkin kenen tahansa vapaasti luettavissa, kyseessä on julkistettu teksti, jota voi siteerata. 

Siteerauksen tulee myös tukea kirjoittajan omaa teosta ja sen yhteydessä tulee mainita siteerattavan teoksen tekijä ja lähde kokonaisuudessaan. Siteerata voi tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Siteerauksen edellytyksistä voi lukea lisää täältä.