Voiko YouTube -videon näyttää opetuksessa?

Kysymys: 


Tarve digitaalisen verkossa olevan materiaalin käyttöön myös koulumaailman tilanteissa kasvaa koko ajan. Voiko YouTubeen ladatun videon näyttää opetuksen yhteydessä? Voiko esimerkiksi musiikintunnilla esittää Youtubessa olevan musiikkivideon?

 

Vastaus: 

YouTube-videot lasketaan yleensä tekijänoikeudellisessa mielessä elokuvateoksiksi. Lähtökohtaisesti elokuvateoksen esittäminen opetuksessa vaatii luvan, sillä ne eivät sisälly Kopioston kopiointilupaan tai tekijänoikeuslain 21 §:n opetuspoikkeukseen. Jos lupaa ei ole lainkaan tarjolla tai se on vaikeasti saatavilla ja teoksen käyttö on tarpeen opetuksen havainnollistamiseksi, tekijänoikeuslaki kuitenkin sallii julkaistun teoksen käyttämisen opetuksessa ilman käyttölupaa. Ks. opetuksen havainnollistaminen.

Tekijänoikeudessa elokuvan käsite on ymmärrettävä varsin laajasti. Elokuvateoksena pidetään liikkuvista kuvista tai liikkuvista kuvista ja äänestä muodostuvia teoksia sekä muita elokuvaamiseen rinnastettavalla tavalla ilmaistuja teoksia, jotka ylittävät tekijänoikeudellisen teoskynnyksen. Tästä johtuen iso osa YouTube-videoista täyttää helposti elokuvateoksen käsitteen, mukaan lukien musiikkivideot.

Tekijänoikeusneuvosto on lausunut (TN 2017:1), että kaikki liikkuvaa kuvaa sisältävä materiaali, joka on ladattu internetiin ja joka ylittää teoskynnyksen, ei ole välttämättä elokuvateos. Tapauskohtaisessa harkinnassa tulee huomioida teoksen eri elementit, kuten teksti, ääni, liikkuva tai liikkumaton kuva sekä elementtien keskeinen suhde kokonaisuuteen nähden. Harkinta voi olla erityisesti YouTube-videoiden kohdalla välillä haastavaa, joten opetuskäytössä audiovisuaalisten teosten esittämiseen tulee suhtautua varovaisuudella.

YouTube-videon voi myös laittaa oppilaille linkillä katsottavaksi. Linkittäminen tulee tehdä hyvän tavan mukaisesti ja siten, että käyttäjä huomaa selkeästi siirtymisen toiseen aineistoon.