Hyvitys ja korvaus

Tekijänoikeuden loukkaaja on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen teoksen käytöstä. Kohtuullinen hyvitys perustuu usein tavanomaiseen lisenssimaksuun materiaalin käytöstä.

Jos loukkaus on tahallinen tai tuottamuksellinen, kohtuullisen hyvityksen lisäksi voi kyseeseen tulla suoritettava korvaus kaikesta muustakin menetyksestä, kuten oikeudenomistajan selvityskuluista. Myös henkinen kärsimys ja muu haitta voi tulla korvattavaksi.

Rahallisen korvauksen lisäksi toiminta voi olla myös rikosoikeudellisesti rangaistavaa (ks. Tekijänoikeusrikkomus ja -rikos).