Isyysoikeus

Isyysoikeudella tarkoitetaan tekijän oikeutta tulla ilmoitetuksi hyvän tavan mukaisesti teosta käytettäessä, kuten runoa lainattaessa. Joillakin aloilla voi kuitenkin olla vakiintunut käytäntö, ettei tekijän nimeä pääsääntöisesti mainita. Näin on esimerkiksi mainoksien tai karttojen yhteydessä.

Kyseessä on moraalinen oikeus, josta tekijä voi luopua vain rajoitetusti.