Lähioikeus

Lähioikeus muistuttaa monin tavoin tekijänoikeutta. Lähioikeuksien erityispiirteiden vuoksi suoja on hiukan erilainen kuin varsinaisella tekijänoikeudella. Tekijänoikeudella suojataan luovaa työtä, kun taas lähioikeuksilla suojataan muita intressejä, kuten investointeja ja vaivannäköä. Lähioikeussuojan saaminen ei edellytä teoskynnyksen ylittämistä, eli sitä, että työ on itsenäinen ja omaperäinen. 

Lähioikeus suojaa: 

Lähioikeussuojaa saavien töiden kopioimiseen ja käyttöön tarvitaan lähioikeudenhaltijan lupa, samoin kuin tekijänoikeudellista suojaa saavien töiden kohdalla. Käytännössä suurin ero lähioikeuden ja tekijänoikeuden välillä on suoja-aika. Lähioikeussuojan pituus on 50 vuotta esitys-, tallentamis- tai valokuvausvuodesta sekä 15 vuotta luettelon tai tietokannan valmistumisvuodesta. Tekijänoikeudellinen suoja kestää puolestaan koko tekijän elinajan ja 70 vuotta tekijän kuolinvuotta seuraavan vuoden alusta.