Päteekö kaikki tällä sivustolla esitetty samalla tavalla yliopisto-opettajiin vai onko jotakin eroja?

Kysymys:

Päteekö kaikki tällä sivustolla esitetty samalla tavalla yliopisto-opettajiin vai onko jotakin eroja?

 

Vastaus:

Lähtökohtaisesti samat säännöt pätevät kaikkeen ei-ansiotoiminnassa tapahtuvaan opetukseen. Ei-ansiotoiminnassa tapahtuvassa opetuksessa voidaan hyödyntää tekijänoikeuslaissa säädettyjä opetukseen liittyviä erityisoikeuksia, kuten oikeutta esittää julkaistu teos opetuksen yhteydessä (21 §), oikeutta tallentaa opettajan tai oppilaan esitys julkistetusta teoksesta opetustoiminnassa tilapäisesti käytettäväksi (14 §).

Opetushallitus on hankkinut keskitetysti kopiointiluvat kaikille peruskouluille ja lukioille, maksuttomaan tutkintoon johtavaan ammatilliseen peruskoulutukseen sekä valtionosuutta saaville musiikkioppilaitoksille. Suomen yliopistot UNIFI ry ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ovat neuvotelleet Kopioston kanssa kaikille jäsenyliopistoilleen keskitetysti kopiointiluvat. Tarkemmat tiedot lupien sisällöistä löytyvät Kopioston nettisivuilta.