Respektioikeus

Respektioikeudella, eli kunnioittamisoikeudella, tarkoitetaan tekijänoikeuslain määräystä, jonka mukaan tekijällä on oikeus kieltää teoksen muunteleminen tai esittäminen tekijän taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla tai loukkaavassa yhteydessä. Tämä suojaa tekijää silloinkin, kun hän on luovuttanut muunteluoikeuden eteenpäin esimerkiksi käännöksen tekoa varten.

Kyseessä on moraalinen oikeus, josta tekijä voi luopua vain rajoitetusti.