Tietokannan tekijänoikeudellinen suoja

Työntekijä Relabase Oy:stä pyysi 23.2.1999 tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa Internetissä julkaistavaan tietokantaan liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä. Tietokannan taulukoihin oli kerätty yleisesti saatavissa olevaa tietoa. Kerätty tieto oli lajiteltu, yhdistelty, arvioitu ja raportoitu tavalla, jota hakijan tietojen mukaan ei ollut toteutettu missään muualla.

Työntekijä kysyi:

  1. Onko tietokantaan kerätty tieto, tietokannan rakenne tai tietojen esitystapa hänen tekijänoikeussuojansa piirissä?
  2. Loukkaavatko tietokannan viittaukset lähteinä käytettyihin arvosteluihin niiden julkaisijoiden tekijänoikeussuojaa?

Tekijänoikeusneuvosto lausui, että tietokanta on teos, jos se on omaperäinen. Myös tietokannan valmistamiselle ja käyttämiselle välttämätön tietokoneohjelma, jonka avulla tietokone etsii tietokannasta halutut tiedot, on omaperäisyysedellytyksen täyttyessä teos. Tekijänoikeusneuvosto kuitenkin katsoi, ettei kyseessä ollut tietokanta ollut vaaditulla tavalla omaperäinen. Tietokanta tai sen esitystapa ei siten saa suojaa teoksena. Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut kantaa siihen, onko Internetissä julkaistun tietokannan valmistamiseksi ja käyttämiseksi tehty tietokoneohjelma teos. Tietokantaan liittyvä kirjallinen seloste saa suojaa kirjallisena teoksena. (Kysymys 1)

Työntekijä on käyttänyt arvostelujen perusteena ulkomailta peräisin olevia julkaisuja. Ulkomailta peräisin olevat teokset voivat saada Suomessa tekijänoikeussuojaa. Luettelosuojan saadakseen työn pitäisi olla ensiksi julkaistu Suomessa. CD-levyjen sisällys- ja arvostelutietoja saa poimia äänitealanjulkaisuista omaan tietokantaan, sillä tavalla, kun työntekijä on kertonut ottaneensa tiedot. Tietojen kerääminen ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että kopioidaan suojaa saava työ. Myös tietokannan tai sen olennaisen osan kopioiminen ja saattaminen yleisön saataville ilman oikeudenhaltijan suostumusta on kiellettyä. (Kysymys 2)