Datorspel på lektionerna

Fråga:

Är det tillåtet att spela undervisande datorspel med eleverna i klassen även om spelen är kommersiella och menade för privat bruk?

Svar:

Datorspel består vanligtvis av många olika upphovsrättsligt skyddade delar som skapats av olika upphovsmän. Med upphovsrätt skyddas bl.a. datorprogrammet bakom spelet samt spelets musik, dialog och illustrationer.

Ifall eleverna i klassen spelar datorspelet på sina egna datorer är det frågan om privat bruk av spelet. Då uppstår inga upphovsrättsliga problem, så länge spelet är lagligt anskaffat för elevernas bruk.

Ifall spelet visas så att hela klassen kan se på det, genom att t.ex. projicera det på en filmduk, är det frågan om ett offentligt framförande av spelet. Enligt 21 § upphovsrättslagen får ett utgivet verk framföras offentligt i samband med undervisning. Detta undantag gäller ändå inte sceniska verk eller filmverk. All rörlig bild anses vara filmverk, och därmed får spel som innehåller rörlig bild inte framföras framför klassen utan lov. Det behövs inte något lov för att framföra andra sorters spel.

Datorspelets skapare brukar oftast i spelets användningsvillkor fastställa hur och när man får använda sig av spelet. Om ett spel som innehåller rörlig bild enligt användningsvillkoren är menat endast för privat bruk, och det inte har getts ett särskilt lov att använda spelet i undervisningssituationer, bör man fråga lov av spelets utgivare.