Skydd av en boks format

Upphovsrättsrådet konstaterade att upphovsrätten ger inte skydd åt ett skriftligt verks idé eller ämne, behandlingssätt, struktur, disposition eller den information som verket innehåller. Därmed skyddades en boks idé och koncept dvs. dess "format" inte av upphovsrätten.