Skydd av fotografier

Upphovsrättslagen ger skydd åt självständiga och egenartade verk. Ett fotografi kan utgöra ett verk, men de flesta fotografier tas under förhållanden där självständighet och egenart inte har så stor betydelse att slutresultatet skulle överstiga verkströskeln. Fotografier som förblir under verkshöjd skyddas enligt upphovsrättslagen av närstående rättigheter. Denna skyddsform motsvarar i stort sätt det upphovsrättsliga skyddet för ett verk: den som tagit fotografiet har en uteslutande rätt att bestämma över fotografiet genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten i oförändrad eller förändrad form (49 a § upphovsrättslagen). Den största skillnaden mellan skyddsformerna är skyddstiden. Skyddstiden för de närstående rättigheter som ett fotografi har är 50 år räknat från året då fotografiet togs. Skyddstiden för ett verk gäller under upphovsmannens livstid och 70 år räknat från utgången av hans/hennes dödsår.

Exempelfall

Vilhelm är en fågelskådare och har tagit flera fotografier av sällsynta fåglar. Vilhelm har inte möjlighet att påverka belysningen och skuggorna när han tar fotografierna och han kan påverka kompositionen endast begränsat. Fotograferna blir inte så självständiga och egenartade att de skulle skildra fotografens person och utgör därför inte verk. Vilhelms fotografier får skydd av närstående rättigheter som gäller i 50 år räknat från det år då fotografiet togs.