Upphovsrätt till databaser

Upphovsrättsrådet behandlade i sitt utlåtande databasers upphovsrättsliga skydd. Upphovsrättsrådet ansåg att varken databasen i fallet eller framställningssättet fick upphovsrättsligt skydd som ett verk. En databas kan däremot utgöra ett sådant arbete som får skydd enligt 49 § i upphovsrättslagen.