Vad är inte ett verk?

Fråga: 

Vad är inte ett verk? Syddar upphovsrätten till exempel lagtexter?

Svar: 

Upphovsrätten ger inte skydd åt arbeten som inte uppnår verkshöjd, d.v.s. arbeten som inte är tillräckligt självständiga och egenartade. 

Likaså gäller upphovsrätt inte verk vars skyddstid har tagit slut. Upphovsrätten går ut 70 år efter utgången av upphovsmannens dödsår.

Upphovsrätt gäller inte heller lagar, förordningar, myndigheters beslut och många andra officiella dokument. Lagtext får alltså inte upphovsrättsligt skydd.