Verksexemplar

Ett exemplar av ett verk kan vara t.ex. en bok, en CD-skiva eller en affisch, d.v.s. ett konkret exemplar av ett verk. Ett exemplar av ett verk kan också vara ett verk som syns på en datorskärm, så som t.ex. en dikt i elektronisk form.