Verkströskeln för en artikel

Upphovsrättrådet ansåg i sitt utlåtande att en artikel utgjorde ett självständigt och egenartat verk som fick upphovsrättsligt skydd.