Får en bild som är copyright märkt användas i en pro-gradu avhandling utan särskilt tillstånd av upphovsmakarna?

Fråga:

Får en bild som är copyright märkt användas i en pro-gradu avhandling utan särskilt tillstånd av upphovsmakarna? Eller behövs alltid ett personligt tillstånd av upphovsmakarna för användning av en bild i icke-kommersiellt syfte?

Svar:

Citaträtten möjliggör användningen av citat ur andras verk. Citaträtten regleras i 22 § i upphovsrättslagen. Bestämmelsen omfattar alla verk oberoende av vilken form de har eller hur de har skapats. Ett citat är också möjligt som ett så kallat bildcitat. Bildcitaträtten regleras i 25 § i upphovsrättslagen.

Det krävs inget skilt tillstånd för att göra ett citat, men vissa förutsättningar måste uppfylldas. Till exempel ursprunget och författarens namn måste nämnas i enlighet med god praxis, oavsett om citatet är baserat på citatreglering eller bildcitatreglering.

I sitt uttalande har upphovsrådet ansett att ett fotografi som publicerats i en tidning kan citeras i en universitetsavhandling för att illustrera en text som illustrerar de kriterier som nämns i 22 eller 25 § i upphovsrättslagen (TN 2020:70).