Får man fritt använda logon från olika certifikat i undervisningen? Gäller samma praxis i samband med  logon som tillhör företag eller organisationer? 

Med logon menas olika bildtecken, och de berörs, lika som andra varumärken, av varumärkeslagen. Ett varumärke är ett tecken som i näringsverksamhet används som kännetecken för varor och tjänster. Varumärken kan användas av privatpersoner, företag och organisationer för att identifiera sina produkter och sin service. 

Också så kallade kontrollmärken anses som varumärken. Med dessa märken kan sådana varor och tjänster skiljas åt, som fyller en viss kvalitetsrelaterad standard som kontrollmärkets upphovsman ställt. Kontrollmärken beviljas med andra ord då en viss standard uppfyllts. 

Ett varumärke producerar sin upphovsman en ensamrätt att förbjuda andra från att använda samma eller liknande märken som kännetecken för sina varor och tjänster inom näringsverksamhet. Med näringsverksamhet menas sådan affärsverksamhet som siktar på ekonomisk vinst. Användning av ett märke inom näringsverksamhet är till exempel användning av märket på varor eller tjänster, på varornas förpackning, i affärsdokument eller inom marknadsföring. 

Användning av ett märke inom verksamhet som inte är näringsverksamhet är inte förbjudet. Likaså, då märket användas inom näringsverksamhet utan att användas som ett tecken för varor och tjänster som ett varumärke, faller användning utanför upphovsmannens ensamrätt. Med dessa förutsättningar får man alltså använda logon fritt inom undervisning.