Skyddar upphovsrätten recept och stickarbeten?

Fråga: 

Recept och instruktioner för stickning används också i undervisningen. Skyddas dessa av upphovsrätt? Skyddar upphovsrätten också nya recept och instruktioner för stickning som skapats i skolan?

Svar: 

Frågan om upphovsrätt till ett recept kan lösas genom att fundera på vad upphovsrätten skyddar. Upphovsrätten skyddar ett självständigt och egenartat uttryck, dvs. inte information som sådan. Ett recept är i princip endast information: instruktioner för hur man lagar en viss maträtt. Receptet kan skrivas i en form som utgör ett verk men trots det utgör instruktionerna för matlagning inte ett verk. En maträtt kan i och för sig vara ett verk om den är till den grad egenartad att ingen annan skulle ha uppnått samma resultat. Enbart ingredienserna räcker inte för att maträtten ska få upphovsrättsligt skydd, utan också maträttens form ska vara egenartad.

Uttrycksformen för ett konstnärligt verk har inte begränsats. Således kan också ett stickarbete utgöra ett verk. Stickarbeten är bruksföremål och kräver därför en hög verkshöjd. Upphovsrättsrådet konstaterade i sitt utlåtande 2003:4 att ”formen för brukskonst som till exempel möbler och kläder bestäms ofta av föremålens användningsändamål. På grund av detta har man ofta ställt sig förbehållsam till att ge upphovsrättsligt skydd åt brukskonst.” Upphovsrättsrådet bedömde i sitt utlåtande att de stickade produkterna som en artenom hade designat utgjorde verk.

Brukskonstföremål uppnår verkshöjd enklast då en viss form inte har betydelse för användningen av produkten. Hälen av en yllesocka som har stickats på ett visst sätt uppnår knappast verkshöjd men däremot har upphovsrättsrådet i sitt utlåtande 2008:9 ansett att mönstret på en skarf utgjorde ett verk.

Upphovsmannen till en stickad produkt som har skapats enligt instruktionerna i en handarbetstidning har en uteslutande rätt att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten, om verket överstiger verkströskeln, d.v.s. är självständigt och egenartat. Det är ändå tillåtet att framställa enstaka exemplar av ett verk för privat bruk. Att sticka för sig själv eller för sin närmaste krets skapar alltså inga upphovsrättsliga problem. Självgjorda exemplar av verk får inte säljas vidare eller fotograferas för användning på webben utan tillstånd av upphovsmannen.