Exempelfall: Utskrifter från internet

Fråga:

En lärare hittar en intressant artikel på webben och vill printa ut den åt sina elever. Kräver detta ett tillstånd?

Svar:

Ett tillstånd förutsätts – men ministeriet har redan skaffat det åt skolan. Fotokopierings- och utskriftstillståndet som undervisnings- och kulturministeriet skaffat av Kopiosto gäller också utskrifter från internet. Tillståndet gäller grundskolor, gymnasier, yrkesläroverk, yrkeshögskolor, universitet och högskolor samt musikläroverk. Om läroverket omfattas av Kopiostos fotokopierings- och utskriftstillstånd får läraren skriva ut artikeln i den omfattning som tillståndet tillåter.